Robotteknik: Hur används den idag och hur kan den påverka framtiden?

photo of girl laying left hand on white digital robot

Ordet robot kan väcka olika bilder hos oss. Några ser den klassiska kantiga leksaksroboten med blinkande lampor. Andra ser Rosie, Jetsons förklädesprydda hemhjälp medan vissa ser filmkaraktärer från Irobot eller Robocop framför sig.

Få tänker i första hand på en styrbar arm eller självgående lyftanordning. Ändå är det dessa typer av robotar som gäller idag.

 I hemmen lanserades robotdammsugaren för flera år sedan, därefter kom robotgräsklipparen. Erkänn att du döpt din. Du har nämligen kvar tanken på din barndoms “levande robotar.” 

Till och med i industrin finns det arbetare som döpt sina robotar. En rad med bokstäver och siffror är för opersonligt.

För att återgå till vår allt mer utvecklade robotteknik. Robotar används idag inom de flesta branscher mer eller mindre. Robotar hjälper oss att utföra, för människan svåra, komplexa och farliga uppdrag. Med hjälp av robotar kan verksamheter bli betydligt mer effektiva och avlastande. Deras användningsområden har blivit otroligt utbrett.

Idag ska vi fokusera på sex av dem.

  • Tillverkning
  • Sjukvård
  • Underhållning 
  • Militär
  • I rymden
  • Dig

Tillverkning

Inom tillverkningsindustrin effektiviserar och påskyndar robotar både montering och sortering. 

De kan användas för att testa produkternas hållbarhet och kvalitet. 

De kan göra uträkningar och lösa praktiska problem där arbetarna kommer till korta. Slutligen kan de paketera, planera och sköta logistiken ut till väntande kunder.

Vård och omsorg

Inom sjukvården har robottekniken blivit nästintill oumbärlig. Med hjälp av sin precisionsförmåga kan robotar utföra eller assistera vi kirurgiska ingrepp.

De kan analysera och hitta eventuella skador och sjukdomar i den mänskliga kroppen och därmed förkorta vårdtiden. 

Inom till exempel hemtjänst, på vårdhem eller på sjukrum kan robotar även hjälpa till att bevaka både andning och hjärtrytm. De kan varna för att en person som inte borde vara uppe och gå själv reser sig upp.

Underhållning

Robottekniken kan användas för att höja kvaliteten och upplevelsen. Den kan skapa realistiska och interaktiva spel och liknande.

Militär

Robotar kan även användas i militära arbeten. Som till exempel att hitta och röja nedgrävda minor, desarmera bomber och andra uppdrag som är farliga för människor.

I rymden

Inom rymdforskning är vi beroende av robotar för att komma vidare. Robotar finns redan på månen och på Mars. Runt om jorden svävar robotstyrda satelliter och endast med hjälp av robotar och superdatorer har forskare kunnat få fram all otrolig fakta och kunskap om den oändliga rymden.

För dig

Vi har redan nämnt robotdammsugaren och robotgräsklipparen. Men ju mer tekniken går framåt kommer robotar att mer och mer befolka vår hemmiljö. Andra saker som robotar kan göra för dig personligen är att skydda dig. Skydda dig mot smärta genom att ta utföra repetitiva rörelser som kan förstöra din kropp, skydda dig via larmsystem och skydda dig mot invaliditet genom att fungera som protes.

Robottekniken har en oändlig potential i de flesta branscher, hem och miljöer. De kan öka produktiviteten och effektiviteten i de flesta processer. Deras arbete möjliggör att nya innovationer kan tas fram och ökad tillväxt.

Robotteknikens utmaningar

Robotteknikens framfart stöter även på problem med jämna mellanrum. Det är inte bara så lätt att man bara kan byta ut ett gammalt system mot ett nytt. Sånt kräver både tid, pengar och engagemang.

Många människor känner sig skeptiska till att ta in för mycket robotar i sitt liv, arbetsplats eller omgivningen i stort. Det är inte helt ogrundat. Det finns tyvärr vissa innovationer som visat sig inte fungera och som rent av blivit farliga och osäkra.

Ett annat argument är att ju fler robotar man tar in, desto färre jobb blir kvar åt människan. Detta är inte heller helt fel. Även om de flesta robotar endast ska fungera som hjälpmedel åt arbetarna kan vissa arbetsuppgifter inte längre behöva utföras av människor. Här är det viktigt att företagen tar sitt ansvar för de anställda och erbjuder andra eller ändrade arbetsuppgifter. Robottekniker kanske? 

Den nya tekniken kommer att kosta mycket. Både att framställa, tillverka och lansera. I sin tur blir det dyrt för industrin och företagare att köpa in, omprogrammera och introducera den nya tekniken.

Att sätta in ny teknik kräver även att man kan ta sig tid att installera den och lära sig hur den fungerar. Detta i sin tur kräver engagemang från både chefer och arbetare. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *