Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR)

four person playing virtual reality goggles

Vad är skillnaden och hur används de?

Virtual teknologi, kommer fortsättningsvis förkortas med VR i den här texten medan Augmented Reality förkortas som AR,

VR och AR är båda teknologier som används för att skapa interaktiva och immersiva upplevelser i olika sammanhang. Den här typen av teknologi har blivit allt mer vanlig i takt med att deras användningsområden har breddats. Även fast båda teknologierna används till i princip samma sak finns det ändå väsentliga skillnader och de passar därför bättre eller sämre för olika uppgifter och sammanhang.

Vad är VR?

VR är den teknik som flest personer känner till. VR har funnits länge som simuleringsverktyg i bland annat spel och annan underhållning. VR kan dock användas till mycket mer. 

För att förklara VR på ett enkelt sätt kan man säga att VR skapar nya världar runt användaren. Användaren kan plötsligt befinna sig i en skog eller nere på havsytan. Med hjälp av handkontroller eller liknande kan han eller hon interagera med den virtuella världen omkring. VR- teknologin får alltså användaren att känna sig närvarande i en miljö som endast byggts upp av VR-teknik. Den här typen av teknik används ofta inom simulatorer, spel och träningsprogram men kan även användas till avkoppling. Att bara få lämna den ostädade lägenheten ett tag och hamna på en vacker plats långt ifrån verkligheten kan vara guld värt ibland.

Vad är AR?

AR visar dig den “riktiga världen”. Du kan till exempel titta på en byggnad men även se saker som inte finns på riktigt. Det kan till exempel växa murgröna på den.

Den här typen av teknik används mest inom marknadsföring, arkitektur och i utbildningssyfte. Med hjälp av smarta glasögon eller andra mobila enheter kan du se och interagera med saker som helt enkelt läggs på det du tittar på. 

AR kan till exempel användas som virtuella provrum, då kläderna läggs över din kropp så att du kan se dig själv med klänningen på. På så sätt minskar returer och folk som inte känner sig bekväma i affärernas provrum kan “prova” kläderna hemma.

Vad är skillnaden mellan VR och AR?

Skillnaden mellan VR och AR är att VR omsluter hela dig i en helt fiktiv värld medan AR endast lägger på vissa element ovanpå den “verkliga världen”. Således passar teknikerna bättre på olika områden. VR används oftare inom underhållningsbranschen medan AR främst kommer till nytta inom utbildningsbranschen.

Vad är likheten mellan VR och AR?

AR och VR har även flera likheter:

  • Båda kan användas för att skapa interaktiva och immersiva upplevelser.
  • Båda kan med fördel användas som utbildningsmaterial
  • Båda kan användas till att höja upplevelser som spel, idrottsprogram och film.
  • Båda teknikerna utvecklas hela tiden och får nya användningsområden.
  • Båda kan användas inom hälso- och sjukvård, både genom framtagning av mediciner och genom att hjälpa patienter med smärtlindring och ångest.
  • Båda har sina utmaningar att gå igenom innan de blir fulländade.

Vilka är VR:s och AR:s största utmaningar?

VR:s och AR:s största utmaningar är:

  • Kostnaderna
  • Ansvarsfull användning

Kostnaderna för AI och VR

Utrustningen för båda teknikerna är fortfarande väldigt dyra. Det är inte alla som har råd att köpa in. Detta gäller också företag, organisationer och skolor där dessa tekniker faktiskt hade varit väldigt hjälpsamma.

Inom vården borde det också finnas ekonomiska möjligheter att skaffa in den utrustning som behövs. Till exempel borde teknikerna räknas som “hjälpmedel” och gratis kunna lånas ut till personer med speciella behov. Snoezelverksamheter hade utvecklats på ett otroligt sätt.

Själva utvecklingen av teknikerna är dyra och det behövs mycket resurser för att förbättra innehållet.

Ansvarsfull användning för AI och VR

Att kunna använda dessa tekniker på ett ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt är A och O.

Ett felaktigt och respektlöst användning av dessa tekniker kan orsaka integritetskränkning. Både när det gäller den personliga integriteten och dess dataskydd.

För att summera de båda teknologierna kan man sammanfatta det såhär:

AR och VR är båda tekniker som jobbar med immersiva och interaktiva upplevelser. De gör bäst nytta inom olika områden och branscher men kan även samarbeta för att förbättra branscher som till exempel forskning, utbildning och vård.

Båda teknikerna arbetas ständigt vidare på och utvecklas därmed framåt hela tiden. I framtiden kommer VR och AR kunna användas till mycket mer än vad de kan nu. De har båda väldigt stor potential att skapa en fortsatt innovativ framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *